Jak postupujeme při podezření na poškození dřevěné konstrukce dřevokaznými škůdci.

Jestliže máme podezření, že některé prvky dřevěné konstrukce jsou napadeny některým z biologických dřevokazných škůdců (dřevokazný hmyz, dřevokazné houby, hnilobu nebo plísně), je nutné provést průzkum, s jehož pomocí zvolíme vhodný postup pro likvidaci problému.

Především nás zajímá jsou-li dřevěné prvky skutečně napadeny dřevokazným hmyzem (v tomto ohledu dobře poslouží fotodokumentace).

Dále nás zajímá:

  • o jaký druh hmyzu se jedná

  • jaký je rozsah napadení

  • o jaký stupeň poškození se jedná

  • jaká metoda či kombinace metod bude nejvhodnější k likvidaci konkrétního dřevokazného hmyzu.

V následující tabulce jsou přehledně zachyceny stupně napadení dřeva od dřevokazného hmyzu podle počtu výletových otvorů připadající na 1 m2.

Impregnace

Kompletní ošetření a uzdravení dřeva se provádí řádným vybroušením a odstraněním přírodních nečistot. Dřevo je zbaveno veškerého dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík, hrbohlav, pilořitka, mravenci), dřevokazných hub (dřevomorka...) a plísní. Přípravek přispívá k jeho likvidaci (rozkladu) a následné ochraně impregnovaného dřeva. sanace dřeva probíhá za pomoci tlakové injektáže a tlakového nástřiku, tak aby se docílilo co nejlepší pokrytí ošetřovaných částí a jeho následné vstřebání se do dřeva. Za použití certifikovaného přípravku Xilix gel – docílíme úplného ozdravení dřevěných konstrukcí s následnou 10letou zárukou. Přípravek je od francouzské společnosti s dlouholetou zkušeností v oboru. Zdravé, silné a krásné dřevo je opět připraveno dělat radost a spokojeně sloužit. 


Vsakování gelu 1
Vsakování gelu 1
Vsakování gelu 2
Vsakování gelu 2

Vsakování sanačního gelu

Zde jsme demonstrovali, jak se sanační gel vsakuje do dřeva po aplikaci. První foto je zachyceno, jak gel proniká do dřeva již po 15 minutách a další tři jsou foceny po hodině a půl. Na druhé fotografii lze vidět, jak gel prostoupil do dřeva již po 24 hodinách. Aplikace proběhla pouze z horní strany trámu, tak aby bylo zřejmé, do jaké hloubky gel prostoupí. Na krovy a dřevěné konstrukce vždy aplikujeme celonástřik v kombinaci s tlakovou injektáží, která docílí kompletní impregnaci dřeva.


Aplikace ochranného gelu
Aplikace ochranného gelu
Injektáž trámů
Injektáž trámů

Ošetření a uzdravení

Vaše střecha, podkroví, roubenka, stodola, srub, chata, chalupa a další dřevěné stavby. Které potřebují ošetřit a uzdravit. Budou bez dřevokazného hmyzu a výdrží dlouho. Provádíme profesionální ochranu dřeva inovativním gelem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Škůdci jako Tesařík, Červotoč, Hrbohlav a další. Zásah je několika násobně levnější než rekonstrukce střechy. Přípravky jsou Certifikované a se zárukou. Dřevokazné larvy hmyzu mohu být ve dřevě ukryty několik let. 

Inovativní sanační gel XILIX CURATIF FONGI+

Jedná se o inovativní gelový přípravek, který má likvidační účinky, a to jak proti larvám hmyzu, tak proti dřevokazným houbám. Inovativní gel xilix eliminuje spolehlivě všechna vývojová stadia dřevokazného hmyzu, tj. vajíčka, larvy i obsah kukly před dokončením vývoje v dospělého jedince. Repelentní látky odpuzují hmyz před dalším kladením vajíček. Díky výjimečné schopnosti penetrace přípravku do dřeva není v naprosté většině případů nutné provádět injektáž. Přípravek je určen pouze pro profesionální použití a není k dostání v maloobchodě. Přípravek je vydán pouze odborně způsobilé a certifikované osobě.

 

Trám po ošetření
Trám po ošetření