Protipožární nátěry

Používáme protipožární nátěrový systém Flamgard kde jsme plně zaškolení a certifikovaní pro aplikaci protipožárních nátěrů. Úzce spolupracujeme s výrobcem, který nám dodává vysoce kvalitní a ověřený produkt v protipožární ochraně. Přípravek je plně certifikován a na základě aplikace dostanete certifikaci. Dokážeme splnit požární odolnost (R)EI 15–45

Před aplikací jednotlivé konstrukční prvky zaměříme a následně se celá konstrukce spočítá, aby bylo podloženo, které prvky vyhovují požární odolnosti (R)EI 15–45

Aplikace nátěru probíhá z pravidla ve 2 vrstvách to z důvodu dosažení požadovaných 500 g/m2 a následně se uzavírá/ překrývá polomatným krycím lakem (krycí lak je možné dobarvit pigmentem v případě potřeby). Všechny vrstvy jsou transparentní, proto je struktura dřeva stále zachována.

Funkční vlastnosti: V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu silnou nehořlavou tepelně izolující vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chrániči materiál proti působení ohně a sálavého tepla.  

Parametry nátěrové hmoty 

Obsah netěkavých složek 4 h/105 °C ± 2 °C dle ČSN EN ISO 3251 min. 62 % hm. 

Měrná hmotnost při 23 °C dle ČSN EN ISO 2811-1 1,21 g/cm3 

Hodnota pH 2–3 

Technická data 

Třída reakce na oheň ČSN EN 13501-1 + A1 B – s1, d0 

Index šíření plamene ČSN 73 0863 is = 0,00 mm/min 

Rychlost šíření plamene ČSN 73 0863 vs = 0,00 mm/min

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

2. přípravek

Používáme jednosložkový lak na vodní bázi zpomalující hoření – francouzský protipožární přípravek RESISFIRE od firmy T&G France. Přípravek má certifikaci na základě provedených zkoušek.

Přípravek je transparentní a bezbarvý (zachová přírodní vzhled dřeva). B, s2-d0 podle EN13501-1, certifikováno pro měkké dřevo. Není potřeba žádný základní ani krycí nátěr. Přípravek je přímo určen do vnitřních i vnějších prostorů.

Při aplikaci přípravku na dřevěnou konstrukci se zvýší požární odolnost dřevěné konstrukce na třídu B a celkově tak prodlouží dobu hoření.

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nám napište nebo zavolejte. Protipožární nátěry v poslední době získaly na oblibě z důvodu rozšířené ochrany pro hoření a následná ochrana Vašich nemovitostí.

 Funkce

- Snížená hořlavost dřevěného materiálu 

- Teplo vytváří bobtnající tepelnou izolaci vrstva

- Zpomaluje rozvoj ohně

Použití

- vnitřní nebo vnější kryté dřevěné části

Technické vlastnosti – Protipožární nátěr byl ohodnocen B ,s2-d0 podle EN13501-1 při aplikaci 200 g/m². Kritéria měření a výsledky – Index spalování B FIGRA ≤ 120 W/s Boční šíření plamene: LFS < okraj vzorku Celkové uvolnění tepla: THR600s ≤ 7,5 MJ 

Kouřivost s2 Index SMOGRA ≤ 180 m² Celková emise kouře: TSP600s ≤ 200 m² 

Kapky d0 EN 13823: nepřítomnost žhavých kapek nebo částic během 600 s

Důležité upozornění: Dřevěné konstrukce, opatřené protipožárním nátěrem RESISFIRE nelze zařazovat jako nehořlavé konstrukce typu DP1 a DP2.