Protipožární nátěry

Používáme protipožární nátěrový systém Plamostop D kde jsme plně zaškolení a certifikovaní pro aplikaci protipožárních nátěrů. Úzce spolupracujeme s výrobcem, který nám dodává vysoce kvalitní a ověřený produkt v protipožární ochraně. Přípravek je plně certifikován a na základě aplikace dostanete veškerou dokumentaci o aplikaci. Dokážeme splnit požární odolnost (R)EI 15–60. Nátěr můžeme aplikovat jak v interiéru, tak i v exteriéru toto je jedna z dalších výhod našeho protipožárního přípravku.

Plamostop D – AITHON PV 33 je nehořlavý, intumescentní, transparentní nátěr na vodní bázi určený pro ochranu a zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Dřevěné stěny a stropy chrání na požární odolnost R 15, R 30 a R 45. Dřevěné sloupy a nosníky chrání na požární odolnost R 15, R 30, R 45 a R 60. Tloušťka nátěru je od 300 g/m2 do 1050 g/m2. V podmínkách požáru vytváří svým rozkladem na povrchu konstrukce silnou nehořlavou tepelně izolační pěnu, která způsobuje časovou prodlevu v nárůstu vnitřní teploty od účinků ohně a sálavého tepla. Nátěr senásledně uzavírá polomatným/matným krycím lakem (krycí lak je možné dobarvit pigmentem v případě potřeby). Všechny vrstvy jsou transparentní, proto je struktura dřeva stále zachována.

Před aplikací jednotlivé konstrukční prvky zaměříme a následně se celá konstrukce spočítá, aby bylo podloženo, které prvky vyhovují požární odolnosti (R)EI 15–60

Na Plamostop D – Aithon PV 33 bylo vydáno Evropské technické posouzení ETA 15/ 0424 v souladu s nařízením EU 305/2011, vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p.

Plamostop D – Aithon A 90 je definován pro použití v kategoriích typu X, Y, Z1, Z2.

Reakce na oheň je B, s1, d0.

Funkční vlastnosti: V procesu hoření vytváří protipožární nátěrová hmota svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu silnou nehořlavou tepelně izolující vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu spolehlivě chrániči materiál proti působení ohně a sálavého tepla.  

Kategorie konečného použití definované v ETAG 028, čl. 1.2

Typ X: Retardéry hoření určené pro všechna prostředí (vnitřní, vnější chráněné a vnější)
Typ Y: Retardéry hoření určené pro vnitřní prostředí a vnější prostředí chráněné.
Vnější prostředí chráněné zahrnuje teploty pod 0 °C, ale ne vystavení dešti a omezené vystavení UV záření (ale odolnost vůči UV není posuzována)
Typ Z1: Retardéry hoření určeny do vnitřního prostředí (vyjma teplot pod 0 °C) s vysokou vlhkostí
Typ Z2: Retardéry hoření určeny do vnitřního prostředí (vyjma teplot pod 0 °C) s třídami s vysokou vlhkostí jinou než Z1 

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.