Protipožární nátěry

Používáme jednosložkový lak na vodní bázi zpomalující hoření – francouzský protipožární přípravek RESISFIRE od firmy T&G France. Přípravek má certifikaci na základě provedených zkoušek.

Přípravek je transparentní a bezbarvý (zachová přírodní vzhled dřeva). B, s2-d0 podle EN13501-1, certifikováno pro měkké dřevo. Není potřeba žádný základní ani krycí nátěr. Přípravek je přímo určen do vnitřních i vnějších prostorů.

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nám napište nebo zavolejte. Protipožární nátěry v poslední době získaly na oblibě z důvodu rozšířené ochrany pro hoření a následná ochrana Vašich nemovitostí.

                         Funkce                                                                                                      Použití

- Snížená hořlavost dřevěného materiálu                                   - vnitřní nebo vnější kryté dřevěné části a konstrukce 

- Teplo vytváří bobtnající tepelnou izolaci vrstva 

- Zpomaluje rozvoj ohně 


Technické vlastnosti – Protipožární nátěr byl ohodnocen B,s2-d0 podle EN13501-1 při aplikaci 200 g/m². 

Kritéria měření a výsledky – Index spalování B FIGRA ≤ 120 W/s Boční šíření plamene: LFS < okraj vzorku Celkové uvolnění tepla: THR600s ≤ 7,5 MJ 

Kouřivost s2 Index SMOGRA ≤ 180 m² Celková emise kouře : TSP600s ≤ 200 m² 

Kapky d0 EN 13823: nepřítomnost žhavých kapek nebo částic během 600 s