Dřevokazný hmyz

Noční můrou majitelů dřevostaveb, roubenek i běžných staveb s dřevěnými krovy je dřevokazný hmyz. Ten představuje velké nebezpečí, protože dokáže v rámci několika málo let stavbu dokonale zničit. Kromě poškození pevnosti, nosnosti a vzhledu dřeva může dřevokazný hmyz navíc zavléct svými chodbičkami do dřeva škodlivé plísně a houby, které dále podporují zkázu dřeva.

Nejčastěji hmyz naklade vajíčka do prasklin ve dřevě, kde se z nich za několik týdnů vylíhnou larvy. Inkubační doba některých druhů dřevokazného hmyzu dosahuje až 10 let, nikdy tedy není jistota, že ve dřevě nejsou, jen proto, že se s ním nic neděje. Larvy po vylíhnutí postupně konzumují dřevo a vykousávají v něm známé chodbičky. Podle šířky těchto chodbiček můžeme často dobře určit, o jaký druh hmyzu se jedná. Chodbičky jsou vyplněny pilinami a prachem – i ten nám může pomoci hmyz odhalit, když si všimneme, že se ze dřeva vysypává. Když larva dosáhne požadované velikosti, začne přeměnu na dospělce, který následně vyletí ze dřeva výletovým otvorem (ty jsou prvním indikátorem nákazy, protože jsou, na rozdíl od chodbiček, viditelné na povrchu dřeva) a kladou vajíčka do nového dřeva.

Dělení dřevokazného hmyzu

Parazitický hmyz

Tento druh dřevokazného hmyzu škodí ještě živým stromům.

Saproparazitický hmyz

Napadá čerstvě spadlé, odumřelé či pokácené dřevo.

Saprofytický hmyz

Tzv. techničtí škůdci – skupina nebezpečná pro dřevěné stavby a konstrukce, protože napadá již vyschlé či vysychající dřevo.

Nejčastější dřevokazný hmyz

Nejčastěji se v našich podmínkách setkáme s:

  • Červotočem - 3 až 5 mm dlouhý brouk s výletovými otvory o velikosti cca 1 mm. Napadá jehličnaté i listnaté dřevo

  • Tesaříkem – velký brouk s larvami dosahujícími velikosti až 2,5 cm s oválnými výletovými otvory širokými až 1 cm

  • Dřevokazem - 3 až 4 mm velký pruhovaný brouk napadající jehličnaté dřevo

  • Hrbohlavem - 2,5 až 5 mm dlouhý červenohnědý brouk s 1 až 2 mm velkými výletovými otvory

Prevence

Nejlepším bojem proti dřevokaznému hmyzu je včasná a dostatečná prevence. Nabízí se možnosti impregnace nátěry a nástřiky nebo tlaková injektáž kapalnými přípravky. Impregnaci je nutné jednou za 5 let opakovat, injektáž vydrží déle, ale prodraží se. Ani jedno se ovšem nemůže finančně srovnat s výměnou zničeného krovu.